Čas zobrazenia stránky: 11:55

O nás

AGRO Hosťovce, s.r.o., bolo založené 30.6.1994.Hospodárime v najsevernejšej časti okresu Zlaté Moravce na území siedmych obcí: Hosťovce, Martin nad Žitavou, Chyzerovce (časť Zlatých Moraviec), Lovce, Mankovce, Zlatno a Jedľové Kostoľany.

Hlavným predmetom našej činnosti je poľnohospodárska výroba a poskytovanie služieb. V rastlinnej výrobe obhospodarujeme 2 657 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je ornej 2 174 ha. Osev tvoria hlavne obiloviny cca 1 000 ha, olejniny asi 600 ha, kukurica na zrno 190 ha, máme skúsenosti s výrobou sóje i lupiny. Nie malú výmeru nám zaberajú krmoviny, čo súvisí s počtom chovaných zvierat v živočíšnej výrobe. (ŽV).

V rámci ŽV- na farme v Chyzerovciach chováme 713 kusov hovädzieho dobytka, z toho 350 kusov kráv holsteinského plemena červenej variety. Chováme viac ako 500 kusov oviec, z toho 315 kusov bahníc na farme v Jedľových Kostoľanoch,kde budujeme stádo CHAROLDIS-mäsové plemenoHD.

Príležitostne realizujeme výkrm ošípaných na farme v Lovciach, s cieľom lepšie speňažiť vlastnú produkciu.

Zamestnávame 52 pracovníkov. Riadiacu a kontrolnú činnosť zabezpečujú štyria spoločníci, ktorí sú zároveň i konateľmi.
XHTML | CSS | Webdesign