Čas zobrazenia stránky: 07:31

Služby

Popri každodennom zabezpečovaní riadneho chodu rastlinnej a živočíšnej výroby poskytujeme i služby pre iné subjekty a to:
  • zber krmovín rezačkou
  • kosenie obilnín a olejnín kombajnami
  • vakovanie objemových krmovín
  • výroba hotových jedál
  • Ostatné služby
Príležitostne poskytujeme aj iné mechanizované služby, dopravu a prenájom.
XHTML | CSS | Webdesign