Čas zobrazenia stránky: 01:30

Produkty

V rámci poľnohospodárskej výroby sa úspešne rozvíja :

- rastlinná výroba t.z. produkcia pšenice,vrátane potravinárskej, jačmeňa vrátane sladovníckeho, významná je tiež produkcia olejnín ( repky a slnečnice ), kukurice a v neposlednom rade i krmovín,
- živočíšna výroba, hlavne produkcia mlieka, jatočných zvierat a tiež plemennách baranov plemena OXFORD DOWN

Obe uvedené výroby sú vzájomne prepojené, keď rastlinná výroba produkuje komponenty pre vlastnú výrobu kŕmnych zmesí a tiež objemové krmivá, živočíšna výroba popri spásaní ťažko prístupných trvalých trávnych porastov produkuje aj organické hnojivá.


OXORD DOWN
Plemeno vzniklo v Anglicku krížením plemien hampshire a southdown. Vyznačuje sa veľkým telesným rámcom na nižších silných nohách, hlava a nohy sú čierne, vlna biela, sortiment B - BC, v??a?nos? 60%. Prednosťou plemena je veľmi dobré osvalenie všetkých mäsových partií. Plemeno je veľmi dobrou výkrmovosťou - prírastok jahniat v odchove je 300 - 400 g. Výkrm jahniat je možné robiť do živej hmotnosti až 40 kg. Plodnosť sa udáva okolo 200%. Obe pohlavia sú bez-rohé. Živá hmotnosť bahníc je 80 - 90 kg, baranov 120 - 140 kg.
XHTML | CSS | Webdesign